ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
© 2016 Νίκος Μαυράκης
Από πού έλκει την καταγωγή της η ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη; Σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί οι ιδέες και τα πολιτισμικά επιτεύγματα της Δύσης από τις θρησκείες, τον στοχασμό και γενικότερα την κουλτούρα της Ανατολής;
Το βιβλίο αποδομεί στο σύνολό τους τα επιχειρήματα ξένων συγγραφέων που υποστηρίζουν την ανατολική καταγωγή της ελληνικής φιλοσοφίας και τεκμηριώνει τη θέση ότι η τελευταία συνιστά κλειστό αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα, μη συνδεδεμένο με άλλα συστήματα κατά οιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο.
Πέρα από την ενδελεχή διερεύνηση ζητημάτων συναφών με τα ως άνω ερωτήματα, επιχειρείται ο εντοπισμός των ιδεών που προέκυψαν από τις επαφές μεταξύ ανατολικών και δυτικών λαών και η αναγωγή τους στις αφετηρίες τους. Παράλληλα, αναλύεται διεξοδικά η σκέψη γνωστών ειδικών στα πεδία της συγκριτικής φιλοσοφίας, της μελέτης των διαπολιτισμικών ανταλλαγών, της θρησκειολογίας, της ιστορίας της επιστήμης και των ανατολικών σπουδών, για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα επιχειρήματά τους ευσταθούν ή οδηγούν σε ανεδαφικά συμπεράσματα.